LOADING  

Samengestelde gezinnen

Civiel
Boek 1 - Personen- en familierecht
Titel 0 - Onbenoemde familierechtelijke verhoudingen
Boek 4 - Erfrecht
Titel 1 - Algemene bepalingen
Titel 3.1 - Wettelijke verdeling en wilsrechten
Titel 4.3 - Legitieme portie
Titel 5.5 - Makingen onder tijdsbepaling en onder voorwaarde
Titel 6.1 - Algemene bepalingen
Boek 7 - Bijzondere overeenkomsten
Titel 2c - Geldlening


Fiscaal
Inkomstenbelasting
Successiewet
Algemene wet inzake rijksbelastingen

Tweetrapsmakingen (art. 4:141 BW)

Tweetrapsmakingen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Afwikkeling en vereffening nalatenschap, Testament, Boek 4 BW - Erfrecht, Gehandicaptentestament, Tweetrapsmaking, Samengestelde gezinnen Mail a friend
Bijgewerkt tot 19 mei 2020
mr. M.N. Bende

1 Species van de voorwaardelijke making

Een tweetrapsmaking is een bijzondere vorm (species) van de voorwaardelijke making.
De tweetrapsmaking is een erfstelling of legaat onder ontbindende voorwaarde gevolgd door een erfstelling of legaat onder opschortende voorwaarde gekoppeld aan de voorwaarde van overleving. Een tweetrapsmaking wordt ook wel aangeduid als fideï-commissaire making of als making over de hand. In Boek 4 BW wordt geen van deze drie benamingen gebruikt. Wel worden in Boek 4 BW de begrippen bezwaarde en verwachter genoemd (art. 4:141 BW).

2 Definitie tweetrapsmaking

In de wet wordt de tweetrapsmaking gedefinieerd als een making onder een ontbindende voorwaarde en een daarbij aansluitende making onder opschortende voorwaarde, waarbij het vermaakte of het onverteerde deel daarvan op het tijdstip van overlijden van de bezwaarde of op een eerder tijdstip zal toekomen aan de verwachter, indien die verwachter het bedoelde tijdstip overleeft (art. 4:141 BW). In de regel is de ontbinding en opschortende voorwaarde het overlijden van de bezwaarde, gekoppeld aan de voorwaarde van overleving, maar het is ook mogelijk om de voorwaarden een andere invulling te geven.
Onder een ‘gewone tweetrapsmaking’ wordt een tweetrapsmaking verstaan waarbij aan de bezwaarde een bewaarplicht van het aan hem of haar vermaakte is opgelegd. In de praktijk gaat ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.