LOADING  

RuilverkavelingFiscaal
Inkomstenbelasting
Overdrachtsbelasting
Omzetbelasting

Vrijstelling ruilverkaveling (art. 15.1.l WBR)

Vrijstelling ruilverkaveling

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Agrarisch recht, Ruilverkaveling Mail a friend
Bijgewerkt tot 25 april 2022
prof. mr. J.W.A. Rheinfeld

1 Inleiding

De vrijstelling voor verkrijgingen krachtens landinrichting vindt zijn oorsprong reeds vóór de totstandkoming van de WBR in 1970. Een vrijstelling van zegel- en registratierecht was opgenomen in respectievelijk art. 89 van de Ruilverkavelingswet 1924, art. 101 van de Ruilverkavelingswet 1938 en art. 128 van de Ruilverkavelingswet 1954.

2 Historie

De tekst van de vrijstelling is sinds 1970 diverse malen gewijzigd. Onder andere bij de wetten van 24 maart 1977 (Stb. 1977, 233), 23 november 1977 (Stb. 1977, 694), 9 mei 1985 (Stb. 1985, 299), 24 december 1986 (Stb. 1986, 667) en 6 december 1995 (Stb. 1995, 588). Behalve voor verkrijgingen krachtens de Ruilverkavelingswet 1954, de Landinrichtingswet en, sinds 1 januari 2007, de Wet inrichting landelijk gebied (WILG) gold en geldt de vrijstelling ook voor verkrijgingen krachtens de Reconstructiewet Midden-Delfland, de Herinrichtingswet Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën en de Reconstructiewet concentratiegebieden.

Bij de invoering van de Landinrichtingswet op 15 november 1985 werd de Ruilverkavelingswet 1954 ingetrokken, zodat de wettekst op dit punt niet meer actueel is. Toch staat deze wet nog steeds genoemd in art. 15, lid 1 onder l WBR. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat ruilverkavelingen die op 15 november 1985 in het eindstadium verkeerden, werden afgerond ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.