LOADING  

PEP-check

Civiel
Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme)
Titel 1.4 - Cliëntenonderzoek basis
Titel 1.6 - Cliëntenonderzoek verscherpt
Titel 3.2 - Praktische tools - Procedure cliëntenonderzoek


In dit kennisdossier vindt u diverse toelichtingen die verband houden met de PEP-check.
Daarnaast kunnen ook de volgende documenten en verwijzingen van belang zijn: