LOADING  

Pacht

Civiel
Boek 3 - Vermogensrecht
Titel 8 - Vruchtgebruik
Boek 7 - Bijzondere overeenkomsten
Titel 5 - Pacht


Fiscaal
Successiewet
Overdrachtsbelasting

Bevoegdheid tot verhuren en verpachten (Art. 3:217 BW)

Bevoegdheid tot verhuren en verpachten

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Vruchtgebruik, Pacht Mail a friend
Bijgewerkt tot 30 juni 2020
De redactie

1 Inleiding

Een vruchtgebruiker komt de bevoegdheid toe een goed te verhuren of verpachten voor zover bij de vestiging van het vruchtgebruik niet anders is bepaald (art. 3:217 lid 1 BW). Wanneer de onroerende zaak bij het vestigen van het vruchtgebruik niet is verhuurd of verpacht, kan de vruchtgebruiker alleen de aan het vruchtgebruik onderworpen zaak verhuren of verpachten met toestemming van de hoofdgerechtigde of machtiging van de Kantonrechter, tenzij de bevoegdheid daartoe bij vestiging reeds is toegekend (art. 3:217 lid 2 BW). De Kantonrechter weegt de belangen van de partijen af bij het geven van de machtiging.
Vorenstaande vloeit voort uit art. 3:207 lid 2 jo art. 3:208 lid 1 BW, waarin is bepaald dat de vruchtgebruiker bevoegd is tot alle handelingen die tot een goed beheer van de aan het vruchtgebruik onderworpen goederen dienstig kunnen zijn. Echter, de vruchtgebruiker is niet bevoegd de bestemming van de goederen die deze bij aanvang van het vruchtgebruik hadden, te veranderen zonder toestemming van de hoofdgerechtigde. Hieruit volgt dat wanneer de zaak wordt verhuurd of verpacht ten tijde van de vestiging van het vruchtgebruik, het de vruchtgebruiker is toegestaan om bij het eind van de huur of verpachting de onroerende zaak wederom te verhuren of verpachten, ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.