LOADING  

Opdracht

Civiel
Boek 7 - Bijzondere overeenkomsten
Titel 7.1 - Algemene bepalingen
Titel 7.2 - Lastgeving
Titel 7.5 - De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling