LOADING  

Notarisambt

Civiel
Wet op het notarisambt
Titel 0 - Wet- en regelgeving notariaat
Titel 1 - Begripsbepalingen
Titel 2 - Ambt, bevoegdheid, benoeming en ontslag van de notaris
Titel 3 - De uitoefening van het notarisambt
Titel 5 - De akten, minuten, grossen en afschriften
Titel 8.1 - De organisatie van de KNB
Titel 9 - De tuchtrechtspraak en het toezicht