LOADING  

Naamloze vennootschap

Civiel
Boek 2 - Rechtspersonen
Titel 4.1 - Algemene bepalingen
Titel 4.2 - De aandelen
Titel 4.3 - Vermogen van de NV
Titel 4.4 - De algemene vergadering
Titel 4.5 - Bestuur en toezicht op het bestuur
Titel 4.6 - Raad van commissarissen bij grote NV
Titel 4.7 - Evenwichtige verdeling van zetels over vrouwen en mannen