LOADING  

Meldingsplicht grensoverschrijdende constructies

Civiel
Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme)
Titel 2.4 - DAC6 / MDR


Fiscaal
Algemene wet inzake rijksbelastingen

In dit kennisdossier vindt u diverse toelichtingen die verband houden met het thema Meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies.
Daarnaast kunnen ook de volgende documenten en verwijzingen van belang zijn: