LOADING  

Meldingsplicht

Civiel
Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme)
Titel 1.8 - Meldingsplicht
Titel 2.1 - Uitvoeringsbesluit Wwft
Titel 2.7 - DAC6 / MDR
Titel 3.4 - Praktische tools - Procedure meldplicht