LOADING  

Meldingsplicht

Civiel
Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme)
Titel 1.8 - Meldingsplicht
Titel 2.1 - Wet op het notarisambt
Titel 2.4 - DAC6 / MDR
Titel 3.3 - Praktische tools - Procedure meldplicht