LOADING  

Maatschap

Civiel
Boek 7A - Bijzondere overeenkomsten; vervolg
Titel 9 - Van maatschap
Wetboek van Koophandel
Titel 3 - Van de vennootschap onder ene firma en van die bij wijze van geldschieting of "en commandite" genaamd


De maatschap (art. 7A:1655 - 1688 BW)

De maatschap

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Maatschap Mail a friend
Bijgewerkt tot 6 november 2020
mr. K.H.J. Flink

1 Algemeen

Maatschap is de overeenkomst, waarbij twee of meer personen zich verbinden ieder iets in gemeenschap te brengen, met het oogmerk om door samenwerking (affectio societates) vermogensrechtelijk voordeel te behalen en dit voordeel te delen (art. 7A:1655 BW).

Ons recht kent verschillende rechtsfiguren, gericht op het tot stand brengen van samenwerking op basis van een overeenkomst tussen twee of meer personen:

  • De openbare maatschap, geregeld in art. 7A:1655 BW. Van een openbare maatschap is sprake indien het samenwerkingsverband onder een gemeenschappelijke naam is aangegaan en onder die naam deelneemt aan het rechtsverkeer. De openbare maatschap dient de uitoefening van een beroep ten doel te hebben. Een maatschap kan in fiscale zin als fonds voor gemene rekening als bedoeld in art. 2 Wet Vpb kwalificeren. Het fonds voor gemene rekening wordt onder andere gebruikt voor het anonimiseren van vermogen (zie ook J.J.C. Peters, 'Vermogensanonimisering, op het kruispunt van fiscale en civiele wetgeving. Waarom, wat en hoe?', FBN 2019, nr 5).
  • De stille maatschap, geregeld in art. 7A:1655 BW. Een stille maatschap is niet onder een gemeenschappelijke naam aangegaan en neemt niet onder een gemeenschappelijke naam deel aan het rechtsverkeer. Een stille maatschap is echter geen geheime maatschap, hij kwalificeert alleen niet als openbare maatschap. De activiteiten van een stille maatschap kunnen zowel een beroep als ...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.