LOADING  

Maatschap

Civiel
Boek 7A - Bijzondere overeenkomsten; vervolg
Titel 9 - Van maatschap
Wetboek van Koophandel
Titel 3 - Van de vennootschap onder ene firma en van die bij wijze van geldschieting of "en commandite" genaamd