LOADING  

Koop en levering onroerende zaken

Civiel
Boek 3 - Vermogensrecht
Titel 1.1 - Begripsbepalingen Titel 4.2 - Overdracht van goederen en afstand van beperkte rechten Boek 7 - Bijzondere overeenkomsten
Titel 1.1 - Koop: algemene bepalingen Titel 1.2 - Verplichtingen van de verkoper

Fiscaal
Overdrachtsbelasting