LOADING  

Koop en levering onroerende zaken

Civiel
Boek 3 - Vermogensrecht
Titel 1.1 - Begripsbepalingen
Titel 4.2 - Overdracht van goederen en afstand van beperkte rechten
Boek 7 - Bijzondere overeenkomsten
Titel 1.1 - Koop: algemene bepalingen
Titel 1.2 - Verplichtingen van de verkoper


Fiscaal
Overdrachtsbelasting
Omzetbelasting