LOADING  

Huwelijkse voorwaarden

Civiel
Boek 1 - Personen- en familierecht
Titel 6 - Rechten en verplichtingen van echtgenoten
Titel 8.1 - Huwelijkse voorwaarden in het algemeen
Titel 8.2 - Verrekenbedingen


Fiscaal
Inkomstenbelasting
Successiewet
Overdrachtsbelasting
Algemene wet inzake rijksbelastingen