LOADING  

Huur

Civiel
Boek 7 - Bijzondere overeenkomsten
Titel 2b.2 - Huurkoop onroerende zaken
Titel 4.1 - Algemene bepalingen huur
Titel 4.2 - Verplichtingen van de verhuurder
Titel 4.3 - Verplichtingen van de huurder
Titel 4.4 - De overgang van de huur bij overdracht van verhuurde zaken
Titel 4.5 - Huur van woonruimte
Titel 4.6 - Huur van bedrijfsruimte


Fiscaal
Inkomstenbelasting
Successiewet
Omzetbelasting
Verhuurderheffing