LOADING  

Kennisdossiers

Wilt u snel in de kennisdossiers hieronder zoeken?
Gebruik dan de functie 'CTRL + F' en voer uw zoekterm in.

 

Familierecht

Onroerendgoedrecht

Ondernemingsrecht

Fiscaal

Wwft

Aanvaarding en verwerping nalatenschap
Afwikkeling en vereffening nalatenschap
Alimentatie
Bewind
Curatele en mentorschap
Deontologie erfrecht
Draagplichtovereenkomst
Echtscheiding
Executeur
Gehandicaptentestament
Gemeenschap van goederen
Geregistreerd partnerschap
Gezag
Huwelijkse voorwaarden
Internationaal familierecht
Legitieme portie
Levenstestament
Levensverzekering
Onderhoudsverplichtingen
Oud erfrecht
Pensioen
Quasi-wettelijke verdeling
Samengestelde gezinnen
Samenwonen
Scheiding van tafel en bed
Schenking
Stiefkind
Termijnen in het erfrecht
Testament
Tweetrapsmaking
Vergoedingsrechten
Verrekenbedingen
Wettelijk erfrecht
Wettelijke verdeling
Wils(on)bekwaamheid
Wilsrechten en andere wettelijke rechten
Agrarisch recht
Appartementsrechten
Blijverslening
Burenrecht
Bouwterrein
Didam-arrest
Duurzame energie
Economische eigendom
Eigen woning
Erfdienstbaarheid
Erfpacht
Huur
Hypotheek
Koop en levering onroerende zaken
Mandeligheid
Natuurschoonwet
Nieuwbouw
Opstal
Pacht
Ruilverkaveling
Schenkvrijstelling eigen woning
Starters op de woningmarkt
Verhuurderheffing
Woonboten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aandelenoverdracht
Algemene ledenvergadering
ANBI
Besloten vennootschap
Certificering en decertificering
Coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij
Directeur-grootaandeelhouder (dga)
Fusie
Geschillenregeling en recht van enquête
Maatschap
Naamloze vennootschap
Omzetting
Soorten aandelen
Splitsing
Staken onderneming / liquidatie
Stichting
Storting op aandelen
Tegenstrijdig belang
Vennootschap onder firma
Vereniging
Wet bestuur en toezicht rechtspersonen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aansprakelijkheid voor belastingen
Afgezonderd particulier vermogen
Bedrijfsopvolging
Belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1)
Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2)
Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (box 3)
Belasting- en invorderingsrente
Belastingpakketten
Defiscalisering
Doorschuifregelingen
Eindejaarstips
Ficties SW
Fiscaal partnerschap
Fiscale boetes
Kunst
Meldingsplicht grensoverschrijdende constructies
Ondernemer
Terbeschikkingstellingsregelingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cliëntenonderzoek
Meldingsplicht
PEP-check
Risicomanagement
UBO-check (cliëntenonderzoek)
UBO-register
Verhoogd risico en extra maatregelen
Wwft-Alerts
 
 
Ambtsuitoefening
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Deontologie erfrecht
Notarisambt en tuchtrecht
Consignatiekas
 
Diversen
Borgtocht
COVID-19
Faillissementsrecht
Franchise
Geldlening
Gemeenschap
Goede doelen
Opdracht
Schuldsanering (WSNP)
Uitleg van notariële akten en overeenkomsten
Vaststellingsovereenkomst
Verjaring
Verzekeringen
Volmacht
Vruchtgebruik
Zaaksvervanging
Zorg