LOADING  

Gemeenschap

Civiel
Boek 3 - Vermogensrecht
Titel 7.1 - Algemene bepalingen
Titel 7.2 - Enige bijzondere gemeenschappen
Titel 7.3 - Nietige en vernietigbare verdelingen


Beheer, genot en gebruik (art. 3:168 - 3:170 BW)

Beheer, genot en gebruik

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Gemeenschap Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 juli 2021
De redactie

1 Genot, gebruik en beheer bij gemeenschap

In titel 7 van Boek 3 BW is de regeling omtrent de gemeenschap opgenomen. In de artt. 3:168, 3:169 en 3:170 BW worden genot, gebruik en beheer bij gemeenschap geregeld. De begrippen gebruik en genot zijn niet gedefinieerd in de wet. Het begrip genot kent een ruimere omvang dan gebruik. Gebruik ziet in beginsel alleen op stoffelijke objecten, terwijl genot op ieder goed kan zien. In art. 3:170 BW wordt het begrip beheer omschreven.
Art. 3:168 BW bepaalt ten eerste dat de deelgenoten van de gemeenschap het genot, gebruik en beheer van de gemeenschappelijke goederen bij overeenkomst kunnen regelen. Indien een dergelijke overeenkomst ontbreekt, kan de Kantonrechter op verzoek een zodanige regeling vaststellen. Hij kan daarbij een bewind over de gemeenschappelijke goederen instellen, art. 3:168 lid 2 BW. Instelling van een bewind brengt een afgescheiden vermogen tot stand. 
De Kantonrechter houdt bij het vaststellen van de overeenkomst rekening met de belangen van partijen en het algemeen belang. Wanneer de deelgenoten een beheersovereenkomst hebben gesloten, kan de Kantonrechter die wegens onvoorziene omstandigheden wijzigen of buiten werking stellen. Dit is een discretionaire bevoegdheid van de Kantonrechter.
Wanneer een deelgenotenovereenkomst betrekking heeft op onroerende zaken, kan zij worden ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.