LOADING  

Fiscale boetes

Vrijwillige verbetering; inkeerregeling (art. 67n AWR)

Vrijwillige verbetering; inkeerregeling

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Fiscale boetes Mail a friend
Bijgewerkt tot 24 maart 2021
De Redactie

1 Inleiding

De Nederlandse Belastingdienst krijgt steeds beter zicht op in het buitenland aanwezig vermogen door afspraken omtrent gegevensuitwisseling inzake directe belastingen binnen de Europese Unie alsmede met niet-lidstaten. Bovendien is sinds 1 juli 2015 het bankgeheim in de Europese Unie afgeschaft. Onderzoek door de Nederlandse Belastingdienst heeft reeds geleid tot constatering van miljarden euro’s aan buitenlands vermogen. Dit betreft zowel spaarrekeningen van zogenoemde 'zwartspaarders' als ander vermogen (zoals tweede woningen) in het buitenland.

De Belastingdienst kan een belastingplichtige een vergrijpboete opleggen indien een belastingplichtige met opzet de aangifte niet, onjuist of onvolledig doet (art. 67d AWR) of als het aan opzet of grove schuld van de belastingplichtige is te wijten dat een aanslag te laag is vastgesteld (art. 67e AWR).
Belastingplichtigen hebben echter de mogelijkheid om hun aangiften over oude jaren vrijwillig te verbeteren en aan te vullen (bijvoorbeeld met een vergeten vermogensbestanddeel of verzwegen buitenlands vermogen), of als ze geen aangifte hadden gedaan, dit alsnog te doen. Dit wordt ook wel de inkeerregeling genoemd. De inkeerregeling van art. 67n AWR geldt alleen voor aanslagbelastingen en houdt het volgende in:
Indien een belastingplichtige binnen twee jaar nadat hij een onjuiste of onvolledige aangifte heeft gedaan of aangifte had moeten doen, alsnog een juiste en volledige aangifte doet, wordt ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.