LOADING  

Ficties SW

Verblijvens-, toedelings-, overnamebeding bij leven of overlijden en schuldigerkenning (art. 11 SW)

Verblijvens-, toedelings-, overnamebeding bij leven of overlijden en schuldigerkenning

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Huwelijkse voorwaarden, Gemeenschap van goederen, Verrekenbedingen, Ficties SW Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2022
De redactie

1 Inleiding

Door het maken van contractuele afspraken kunnen mede-eigenaren bedingen dat bij een bepaalde gebeurtenis of het overlijden van een van hen het aandeel van de ene mede-eigenaar zal verblijven aan de andere mede-eigenaar. Echtgenoten kunnen bij huwelijkse voorwaarden afspraken maken waaronder bij ontbinding van het huwelijk de ene echtgenoot meer verkrijgt dan de andere. In dat geval is sprake van een verkrijging krachtens huwelijksvermogensrecht. Een verkrijging krachtens een dergelijke afspraak, is geen verkrijging krachtens schenking of erfrecht, zodat een dergelijke verkrijging alleen via een fictiebepaling in de heffing van schenkbelasting of erfbelasting kan worden betrokken. Deze fictie is opgenomen in art. 11 SW.
In art. 11 lid 1 SW is een fictiebepaling opgenomen voor de heffing van schenkbelasting en in de leden 2 tot en met 4 bevatten fictiebepalingen voor de heffing van erfbelasting.
Art. 11 lid 5 SW bepaalt dat de leden 1 en 2 alleen van toepassing zijn als de verkrijger tot een bepaalde familiekring behoort.

2 Vennootschappelijke bedingen tijdens leven (art. 11 lid 1 SW)

Art. 11 lid 1 SW bewerkstelligt dat het bij leven krachtens een vennootschapsovereenkomst verbleven, toegedeelde of overgenomen aandeel (op grond van een verblijvingsbeding, toedelingsbeding of overnamebeding) voor de toepassing van de Successiewet wordt geacht krachtens schenking te zijn ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.