LOADING  

Faillissementsrecht

Insolventie en huwelijk (art. 61 - 63 Fw)

Insolventie en huwelijk

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Faillissementsrecht Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2022
mr. drs. R. van Dijken (advocaat bij Houthoff te Amsterdam)

1 Inleiding

Het faillissement van de persoon die in enige gemeenschap van goederen is gehuwd, wordt als het faillissement van die gemeenschap behandeld (art. 63 lid 1 Fw; zie ook art. 22 Fw). Op grond van art. 61 Fw kan de echtgenoot van de gefailleerde zijn goederen terugnemen die niet in de gemeenschap vallen.

Voor toepassing van art. 61 Fw en art. 63 Fw dient de gemeenschap nog te bestaan op het moment van faillietverklaring. Een ontbonden huwelijksgemeenschap is geen gemeenschap die onder het toepassingsbereik valt van art. 61 Fw en art. 63 Fw (HR 30 oktober 1987, ECLI:NL:HR:1987:AD0035, brondocument niet beschikbaar). Indien de ene echtgenoot in staat van faillissement verkeert en op de andere echtgenoot de WSNP van toepassing is verklaard, heeft de faillissementsafwikkeling van de gemeenschappelijke boedel heeft voorrang boven de afwikkeling conform de WSNP (HR 4 juni 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO6933).

Art. 61 Fw en art. 63 Fw zijn zowel van toepassing op het geregistreerd partnerschap als het huwelijk.

2 Terugneemrecht van de echtgenoot van de gefailleerde (art. 61 Fw)

De echtgenoot van de gefailleerde zal voor het terugnemen van de goederen die niet in de gemeenschap vallen, tegenover de curator dienen te bewijzen dat deze goederen zijn of haar eigendom zijn. Zolang dit ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.