LOADING  

Faillissementsrecht

Erfopvolging bij faillissement / schuldsanering (art. 41 Fw)

Erfopvolging bij faillissement / schuldsanering

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Faillissementsrecht, Schuldsanering (WSNP) Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 februari 2022
mr. drs. R. van Dijken (advocaat bij Houthoff te Amsterdam)

1 Inleiding

Voor erfopvolging bevat art. 41 Fw een regeling ten aanzien van nalatenschappen die tijdens het faillissement openvallen of voor het faillissement reeds zijn opgevallen maar nog zijn niet aanvaard of verworpen. De curator kan de nalatenschap enkel beneficiair aanvaarden (lid 1) of verwerpen met toestemming van de rechter-commissaris (lid 2).

Art. 41 Fw ziet alleen op erfopvolging en niet op andere erfrechtelijke aanspraken. Als de gefailleerde geheel of gedeeltelijk is onterfd, kan de curator de bevoegdheden van een legitimaris uitoefenen (art. 4:92 lid 2 BW). Zie voor een bespreking van de legitieme en andere erfrechtelijke aanspraken het commentaar bij art. 20 Fw.

Onder de reikwijdte van art. 41 Fw vallen ook nalatenschappen van de echtgenoot of geregistreerd partner van de gefailleerde, voor zover deze in de gemeenschap van goederen (en dus in het faillissement) vallen (art. 63 Fw jo. art. 20 Fw). Zie nader het commentaar bij art. 20 Fw en het commentaar bij art. 61-63 Fw.

2 Beneficiaire aanvaarding door de curator

Art. 41 lid 1 Fw strekt tot bescherming van de schuldeisers van de gefailleerde erfgenaam. De verplichte beneficiaire aanvaarding voorkomt namelijk dat schuldeisers van de erflater verhaal kunnen krijgen op de faillissementsboedel van de gefailleerde erfgenaam.

De curator aanvaardt de nalatenschap beneficiair door – al dan niet met ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.