LOADING  

Erfpacht

Civiel
Boek 3 - Vermogensrecht
Titel 4.1 - Algemene bepalingen/Beperkte rechten
Titel 4.2 - Overdracht van goederen en afstand van beperkte rechten
Boek 5 - Zakelijke rechten
Titel 7 - Erfpacht
Titel 9.1 - Algemene bepalingen


Fiscaal
Successiewet
Overdrachtsbelasting
Omzetbelasting