LOADING  

Erfdienstbaarheid

Civiel
Boek 5 - Zakelijke rechten
Titel 6 - Erfdienstbaarheid

Fiscaal
Overdrachtsbelasting