LOADING  

Economische eigendomsoverdracht

Civiel
Boek 1 - Personen- en familierecht
Titel 6 - Rechten en verplichtingen van echtgenoten


Fiscaal
Overdrachtsbelasting
Algemene wet inzake rijksbelastingen