LOADING  

Echtscheiding

Civiel
Boek 1 - Personen- en familierecht
Titel 7.1 - Algemene bepalingen
Titel 7.3 - Ontbinding van de gemeenschap
Titel 8.2 - Verrekenbedingen
Titel 9.1 - Ontbinding van het huwelijk in het algemeen
Titel 9.2 - Echtscheiding
Boek 3 - Vermogensrecht
Titel 7.1 - Algemene bepalingen
Titel 7.2 - Enige bijzondere gemeenschappen


Fiscaal
Inkomstenbelasting
Successiewet
Overdrachtsbelasting
Loonbelasting
Algemene wet inzake rijksbelastingen

Verdeling van nalatenschap of huwelijksgoederengemeenschap (art. 35f SW)

Verdeling van nalatenschap of huwelijksgoederengemeenschap

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Echtscheiding, Afwikkeling en vereffening nalatenschap, Agrarisch recht Mail a friend
Bijgewerkt tot 19 augustus 2021
De redactie

1 Verdeling van nalatenschap of huwelijksgoederengemeenschap

Op grond van de jurisprudentie wordt voor de bepaling van de erfbelasting geen rekening gehouden met de verdelingen (HR 2 januari 1903, PW 9536). In artikel 35f SW is echter bepaald dat als de huwelijksgemeenschap en/of nalatenschap binnen twee jaren na overlijden van de erflater worden verdeeld en als gevolg daarvan de gerechtigdheid van de verkrijger tot het kwalificerende ondernemingsvermogen toeneemt, met deze verdeling rekening wordt gehouden. Als de gehele nalatenschap niet binnen de tweejaarstermijn kan worden verdeeld, kan het tot de nalatenschap behorende ondernemingsvermogen binnen deze termijn partieel te verdelen. Wordt een nalatenschap binnen twee jaar na het overlijden verdeeld en ontstaat door deze verdeling een wijziging in de gerechtigdheid tot het ondernemingsvermogen, dan wordt de aanslag van de verkrijger op verzoek aangepast (art. 35f lid 1 jo lid 3 SW). Hetzelfde geldt bij de verdeling van een huwelijksgoederengemeenschap waarin de erflater was gerechtigd (art. 35f lid 2 SW). Het verzoek moet worden gedaan binnen acht maanden nadat de verdeling heeft plaatsgevonden (art. 35f lid 4 SW). Als voorwaarde geldt dat de verdeling binnen twee jaar na het overlijden van de erflater plaatsvindt (art. 35f lid 3 SW). De staatssecretaris keurt goed dat in zeer bijzondere gevallen ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.