LOADING  

Echtscheiding

Civiel
Boek 1 - Personen- en familierecht
Titel 7.1 - Algemene bepalingen
Titel 7.3 - Ontbinding van de gemeenschap
Titel 8.2 - Verrekenbedingen
Titel 9.1 - Ontbinding van het huwelijk in het algemeen
Titel 9.2 - Echtscheiding
Boek 3 - Vermogensrecht
Titel 7.1 - Algemene bepalingen
Titel 7.2 - Enige bijzondere gemeenschappen


Fiscaal
Inkomstenbelasting
Successiewet
Overdrachtsbelasting
Loonbelasting
Algemene wet inzake rijksbelastingen

Afkoop, vervreemding e.d pensioenregeling (art. 19b Wet LB)

Afkoop, vervreemding e.d pensioenregeling

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Echtscheiding, Pensioen, DGA Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 mei 2020
De redactie

1 Inleiding

In iedere pensioenregeling moet zijn opgenomen dat de aanspraken niet kunnen worden afgekocht, vervreemd of prijsgegeven, dan wel formeel of feitelijk voorwerp van zekerheid kunnen worden anders dan in de gevallen voorzien bij of krachtens de Pensioenwet (art. 18 lid 1 onder b Wet LB). Als dit toch het geval is of de aanspraak niet langer als een pensioenregeling is aan te merken, wordt dit gezien als een onregelmatige afwikkeling van het pensioen en wordt de gehele aanspraak direct voorafgaand aan dat moment aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking (art. 19b lid 1 Wet LB). Bovendien kan revisierente verschuldigd zijn. Van een onregelmatige afwikkeling is sprake als:

  • de aanspraak ingevolge een pensioenregeling niet langer als zodanig is aan te merken;
  • de aanspraak wordt afgekocht, vervreemd of formeel of anders dan voor uitstel van betaling op grond van art. 25 lid 5 Inv. feitelijk voorwerp van zekerheid wordt; of
  • de zekerheidstelling als bedoeld in art. 19a lid 1 onder d Wet LB wordt beëindigd.

Tot 1 april 2017 was eveneens van onregelmatige afwikkeling sprake indien de aanspraak jegens een eigen pensioenlichaam werd prijsgegeven, behoudens voor zover de aanspraak niet voor verwezenlijking vatbaar is. Door de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer is dit vervallen (Stb. 2017, 115). Voor een toelichting op ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.