LOADING  

Echtscheiding

Civiel
Boek 1 - Personen- en familierecht
Titel 7.1 - Algemene bepalingen
Titel 7.3 - Ontbinding van de gemeenschap
Titel 8.2 - Verrekenbedingen
Titel 9.1 - Ontbinding van het huwelijk in het algemeen
Titel 9.2 - Echtscheiding
Boek 3 - Vermogensrecht
Titel 7.1 - Algemene bepalingen
Titel 7.2 - Enige bijzondere gemeenschappen


Fiscaal
Inkomstenbelasting
Successiewet
Overdrachtsbelasting
Loonbelasting
Algemene wet inzake rijksbelastingen

Aandeel in bijzondere gemeenschap (art. 3:189 - 3:194 BW)

Aandeel in bijzondere gemeenschap

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Echtscheiding, Afwikkeling en vereffening nalatenschap Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 juni 2021
De redactie

1 Beschikking over een aandeel in een afzonderlijk goed dat tot een bijzondere gemeenschap behoort

Indien het gaat om beschikken bij een bijzondere gemeenschap (art. 3:189 BW e.v.) moeten twee situaties worden onderscheiden. Enerzijds het beschikken over een aandeel in een afzonderlijk goed en anderzijds het beschikken over een aandeel in alle goederen die tot een bijzondere gemeenschap behoren. 
Betreft het beschikken over een aandeel in een afzonderlijk goed dat tot een bijzondere gemeenschap behoort, dan is een deelgenoot hiertoe enkel bevoegd indien de andere deelgenoten daartoe hun toestemming verlenen, art. 3:190 BW. Ontbreekt die toestemming, dan is het aandeel in het afzonderlijke goed niet overdraagbaar. Er kan geen geldige overdracht tot stand komen. Ook uitwinning van een aandeel in een tot een gemeenschap behorend goed is niet mogelijk, zo blijkt uit Hof Arnhem-Leeuwarden 21 juli 2015, nr 200.160.049/01, ECLI:NL:GHARL:2015:5539.

Op 14 januari 2013 heeft de Notariskamer van het Hof Amsterdam (nr 200.104.718/01, ECLI:NL:GHAMS:2013:1897) het oordeel van de Kamer van Toezicht bevestigd, dat de notaris zijn dienst terecht heeft geweigerd op grond van art. 21 lid 2 Wna omdat de vereiste toestemming van de overige deelgenoten ontbrak.

2 Beschikking over een aandeel in alle goederen die tot een bijzondere gemeenschap behoren

Indien een deelgenoot zijn aandeel in alle tot de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.