LOADING  

DoorschuifregelingenFiscaal
Inkomstenbelasting
Vennootschapsbelasting

Doorschuiven verkrijgingsprijs bij schenking van AB-aandelen (art. 4.39c Wet IB 2001)

Doorschuiven verkrijgingsprijs bij schenking van AB-aandelen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Huwelijkse voorwaarden, Schenking, Gemeenschap van goederen, Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2), Doorschuifregelingen Mail a friend
Bijgewerkt tot 11 november 2021
De redactie

1 Algemeen

Als in het kader van een verkrijging met toepassing van art. 4.22 Wet IB 2001 vanwege het ontbreken van een tegenprestatie of een niet onder normale omstandigheden tot stand gekomen tegenprestatie (er is dus sprake van een gehele of gedeeltelijke schenking) de doorschuifregeling van art. 4.17c Wet IB 2001 wordt toegepast, moet voor de inkomstenbelasting worden afgerekend over het vervreemdingsvoordeel voor zover dit toerekenbaar is aan het beleggingsvermogen. Voor dit gedeelte van de verkrijging ontstaat daardoor bij de verkrijger een ‘nieuwe’ verkrijgingsprijs.

2 Toerekening 'oude' verkrijgingsprijs aan beleggingsvermogen

Ter zake van het afrekenen over de beleggingen bij de schenker geeft art. 4.19 lid 2 Wet IB 2001 een bijzondere regeling. Als hoofdregel geldt dat het vervreemdingsvoordeel wordt gesteld op de overdrachtsprijs minus de verkrijgingsprijs, waarbij in geval van vervreemding van een deel van de aandelen, een evenredig deel van de verkrijgingsprijs in aanmerking wordt genomen (art. 4.19 lid 1 Wet IB 2001). Wanneer echter art. 4.17c Wet IB 2001 is toegepast, wordt afgeweken van de hoofdregel dat een evenredig deel van de verkrijgingsprijs in aanmerking wordt genomen. In dat geval mag als verkrijgingsprijs in aanmerking genomen de verkrijgingsprijs die in aanmerking zou zijn genomen als niet was verzocht om toepassing van art. 4.17c Wet IB 2001, met dien verstande ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.