LOADING  

DoorschuifregelingenFiscaal
Inkomstenbelasting
Vennootschapsbelasting

Doorschuiving bij staking door overlijden (art. 3.62 Wet IB 2001)

Doorschuiving bij staking door overlijden

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Staken onderneming / Liquidatie, Afwikkeling en vereffening nalatenschap, Doorschuifregelingen Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2020
De redactie

1 Inleiding

In deze toelichting staat de doorschuiffaciliteit van art. 3.62 Wet IB 2001 centraal. Deze faciliteit is rechtstreeks verbonden met art. 3.58 Wet IB 2001, zodat eerst op art. 3.58 Wet IB 2001 beknopt wordt ingegaan en daarna art. 3.62 Wet IB 2001 aan bod komt.

2 Overlijden van de ondernemer vormt afrekenmoment voor IB (art. 3.58 Wet IB 2001)

Wanneer een ondernemer overlijdt gaat de onderneming onder algemene titel over op diens erfgenamen. Omdat de onderneming bij de erfgenamen voor de waarde in het economische verkeer te boek wordt gesteld, dreigt volgens de wetgever een heffingslek op te treden als de waarde in het economische verkeer hoger is dan de waarde waarvoor de onderneming bij de overleden ondernemer in de boeken stond. Als het overlijden van de ondernemer niet als een realisatiemoment van de ten tijde van het overlijden in de onderneming aanwezige meerwaarden kan worden aangemerkt, loopt de Belastingdienst belastingheffing over deze meerwaarden mis. Om deze reden heeft de wetgever in art. 3.58 lid 1 Wet IB 2001 een fictief overdrachtsmoment vastgelegd op het moment direct voorafgaand aan het overlijden van de ondernemer. Het ondernemingsvermogen wordt op dat moment geacht voor de waarde in het economische verkeer te zijn overgedragen aan degene aan wie de onderneming krachtens erfrecht of huwelijksvermogensrecht toekomt. ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.