LOADING  

Coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij

Civiel
Boek 2 - Rechtspersonen
Titel 3.1 - Algemene bepalingen
Titel 3.2 - De raad van commissarissen bij de grote coöperatie en bij de grote onderlinge waarborgmaatschappij


De raad van commissarissen bij de grote coöperatie en bij de grote onderlinge waarborgmaatschappij (art. 2:63a - 2:63j BW)

De raad van commissarissen bij de grote coöperatie en bij de grote onderlinge waarborgmaatschappij

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 juli 2022
mr. dr. T.F.H. Reijnen

Indien de coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij aan bepaalde criteria voldoet, moet zij een raad van commissarissen in het leven roepen. Dit vereiste wordt vormgegeven in overeenstemming met de structuurregeling van de afdeling 2 Boek 2 BW. De criteria voor de toepassing van de structuurregeling zijn opgenomen in art. 2:63b lid 2 BW. Het betreft drie cumulatieve voorwaarden. Bij twee van de drie voorwaarden moet het begrip 'afhankelijke maatschappij' van art. 2:63a BW worden toegepast. Het gaat in dit geval over het al dan niet voldoen aan de wettelijke verplichting tot instelling van een ondernemingsraad en de berekening van het aantal werknemers. De andere voorwaarde houdt verband met het eigen vermogen dat de betreffende rechtspersoon moet aanhouden. In de wet is geen begrip van het eigen vermogen opgenomen; leidend zal zijn de eigen balans met toelichting van de rechtspersoon. De coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij doet bij het handelsregister opgaaf dat de structuurregeling van toepassing is. Vervolgens brengt zij haar statuten in overeenstemming met de artikelen 2:63f tot en met 2:63j BW; dit dient binnen drie jaar te hebben plaatsgevonden gerekend vanaf de dag dat de opgaaf is gedaan (art. 2:63c BW).

Met de invoering van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Kamerstukken 34491) ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.