LOADING  

Coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij

Civiel
Boek 2 - Rechtspersonen
Titel 3.1 - Algemene bepalingen
Titel 3.2 - De raad van commissarissen bij de grote coöperatie en bij de grote onderlinge waarborgmaatschappij


Lidmaatschap en leden (art. 2:59 - 2:62 BW)

Lidmaatschap en leden

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij Mail a friend
Bijgewerkt tot 25 februari 2020
mr. T.F.H. Reijnen

1 Toetredingsvoorwaarden en aanvang lidmaatschap

Een bijzonder kenmerk voor de verhouding tussen de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij enerzijds, en hun leden anderzijds, is het bestaan van twee soorten rechten en verplichtingen tussen hen. De eerste soort betreft de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het lidmaatschap. De tweede soort betreft de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomsten die de rechtspersonen en de leden met hun bedrijf sluiten. Tussen de twee soorten bestaat ook een belangrijk verschil met betrekking tot de wijziging ervan.
Omdat de rechtsbetrekking tussen het lid en de coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij twee grondslagen heeft, bepaalt de wet in art. 2:59 BW dat de tussen het lid en de coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij gesloten overeenkomst niet kan worden gewijzigd door een besluit, tenzij de bevoegdheid daartoe in de overeenkomst aan de coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij is voorbehouden. Dit zou ook niet passen in het algemene overeenkomstenrecht waarin de inhoud van overeenkomsten niet eenzijdig kunnen worden gewijzigd. Voor de onderlinge waarborgmaatschappij bevat de wet nog de bijzondere bepaling dat zij die een verzekeringsovereenkomst aangaan met de onderlinge waarborgmaatschappij van rechtswege lid zijn van deze onderlinge waarborgmaatschappij, tenzij de statuten anders bepalen (art. 2:62 sub a BW). ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.