LOADING  

Cliëntenonderzoek

Civiel
Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme)
Titel 1.3 - Cliëntenonderzoek algemeen
Titel 1.4 - Cliëntenonderzoek basis
Titel 1.5 - Cliëntenonderzoek vereenvoudigd
Titel 1.6 - Cliëntenonderzoek verscherpt
Titel 3.2 - Praktische tools - Procedure cliëntenonderzoek


Verificatie voor wie cliënt optreedt (art. 3 lid 2 onder f Wwft)

Verificatie voor wie cliënt optreedt

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Cliëntenonderzoek Mail a friend
Bijgewerkt tot 14 december 2020
mr. A. van Meurs

Het cliëntenonderzoek impliceert een resultaatsverplichting. Het onderzoek moet zodanig worden uitgevoerd dat de resultaten ertoe leiden dat wordt voldaan aan het bepaalde in art. 3 lid 2 Wwft, waaronder dat is geverifieerd of de cliënt ten behoeve van zichzelf optreedt dan wel ten behoeve van een derde (onderdeel f).

Het gaat op dit punt om stromannen en katvangers. Het risico op dit punt zal doorgaans niet op zichzelf staan, maar zich in combinatie met andere signalen voordoen. Er wordt dan ook aangegeven dat ‘redelijke maatregelen’ moeten worden genomen om aan deze verificatieverplichting te voldoen; dat wil ook op dit punt weer zeggen ‘afgestemd op het risicoprofiel’. Indien geen enkel signaal van een mogelijk hoog risico opkomt en het risicoprofiel normaal of laag is, is geen diepgaand onderzoek op dit punt nodig. Zijn er wel signalen, dan is wel diepgaand onderzoek nodig.

Voorbeeld
Er vindt oprichting van een BV met 1 euro plaats in een branche die bekend staat om het fingeren van omzet en waarbij een dubieuze adviseur is betrokken. In dit geval is een aantal signalen aan de orde, die in combinatie ertoe nopen om onder meer diepgaander onderzoek te doen om te kunnen verifiëren of er sprake is van het ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.