LOADING  

Cliëntenonderzoek

Civiel
Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme)
Titel 1.3 - Cliëntenonderzoek algemeen
Titel 1.4 - Cliëntenonderzoek basis
Titel 1.5 - Cliëntenonderzoek vereenvoudigd
Titel 1.6 - Cliëntenonderzoek verscherpt
Titel 3.2 - Praktische tools - Procedure cliëntenonderzoek


Bewaarplicht cliëntenonderzoek (art. 33 Wwft)

Bewaarplicht cliëntenonderzoek

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Cliëntenonderzoek Mail a friend
Bijgewerkt tot 23 september 2020
De redactie

1 Inleiding

Op grond van art. 33 leden 1 en 2 Wwft moet een instelling de documenten en gegevens die zijn gebruikt bij de naleving van het cliëntenonderzoek vastleggen. Art. 33 lid 3 Wwft vormt de grondslag voor de bewaarplicht van deze documenten en gegevens.

Het doel van de bewaarplicht is relevante informatie te kunnen verstrekken in een eventueel strafrechtelijk onderzoek.

Op grond van de vastgelegde en bewaarde gegevens en documenten kan de toezichthouder beoordelen of een instelling (op juiste wijze) aan de verplichtingen uit hoofde van het cliëntenonderzoek heeft voldaan.

2 Vastleggen documenten en gegevens

2.1 Risicoprofiel

Op grond van art. 33 lid 1 Wwft is het uitgangspunt dat alle documenten en gegevens die zijn gebruikt voor de naleving van de verplichtingen uit hoofde van een basis cliëntenonderzoek (art. 3 Wwft), een vereenvoudigd onderzoek (art. 6 Wwft) of een verscherpt onderzoek (art. 8 en art. 9 Wwft) worden vastgelegd.

Welke documenten en gegevens vastgelegd en bewaard moeten worden, is derhalve afhankelijk van het soort cliëntenonderzoek. Het soort cliëntenonderzoek is vervolgens afhankelijk van het risicoprofiel van de cliënt. Het risicoprofiel, en in het bijzonder de geïdentificeerde, concrete risico’s, moeten derhalve ook worden vastgelegd en bewaard. Zie hierover meer in de toelichting Risicoanalyse dossierniveau.

2.2 Basis cliëntenonderzoek(art. 33 lid ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.