LOADING  

Burenrecht

Civiel
Boek 5 - Zakelijke rechten
Titel 4 - Bevoegdheden en verplichtingen van eigenaars van naburige erven
Titel 5 - Mandeligheid
Titel 6 - Erfdienstbaarheid