LOADING  

Besloten vennootschap

Civiel
Boek 2 - Rechtspersonen
Titel 5.1 - Algemene bepalingen
Titel 5.2 - De aandelen
Titel 5.3 - Vermogen van de BV
Titel 5.4 - Algemene vergadering
Titel 5.5 - Bestuur en toezicht op het bestuur
Titel 5.6 - Raad van commissarissen bij grote BV
Titel 5.7 - Evenwichtige verdeling van zetels over vrouwen en mannen


Uittreedrecht beknelde aandeelhouder (art. 2:192a BW)

Uittreedrecht beknelde aandeelhouder

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Besloten vennootschap Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 mei 2021
mr. A. van Meurs

1 Inleiding

Ingevolge art. 2:192 BW kunnen de statuten met betrekking tot alle aandelen of aandelen van een bepaalde soort of aanduiding, bepalen dat verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard aan het aandeelhouderschap zijn verbonden, kunnen de statuten eisen verbinden aan het aandeelhouderschap en kunnen de statuten bepalen dat de aandeelhouder in de statuten omschreven gevallen gehouden is zijn aandelen (of een deel daarvan) aan te bieden en over te dragen. Een verplichting of (kwaliteits)eis kan niet tegen de wil van een aandeelhouder worden opgelegd. Stemt een aandeelhouder niet in met een verplichting of (kwaliteits)eis, dan is hij daaraan niet gebonden. Is een aandeelhouder niet gebonden, dan moet daarvan melding te worden gemaakt in het aandeelhoudersregister (art. 2:194 lid 1 BW).

2 Persoonsgebonden niet-gebondenheid

De verplichtingen en eisen op grond van art. 2:192 lid 1 BW zijn verbonden aan het aandeelhouderschap, niet aan de aandelen. De niet-gebondenheid kleeft dan ook niet aan de aandelen, maar is persoonsgebonden. Een niet-gebondenheid van een aandeelhouder heeft geen gevolgen voor de rechtsgeldigheid van het besluit tot statutenwijzing waarmee de verplichting of eis is geïntroduceerd of verzwaard. De niet-gebondenheid vervalt vanwege de persoonsgebondenheid bij de overdracht van de aandelen aan een opvolgende aandeelhouder (TK 2006-07, 31058, 3, p. 47). Het uitgangspunt is dat de verkrijgende ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.