LOADING  

Beslag

Civiel
Boek 1 - Personen- en familierecht
Titel 9.2 - Echtscheiding
Boek 3 - Vermogensrecht
Titel 4.2 - Overdracht van goederen en afstand van beperkte rechten
Boek 7 - Bijzondere overeenkomsten
Titel 1.1 - Koop: algemene bepalingen
Wet op het notarisambt
Titel 3 - De uitoefening van het notarisambt
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
Titel 2.2 - Van de gerechtelijke tenuitvoerlegging op goederen die geen registergoederen zijn
Titel 2.3 - Van de gerechtelijke tenuitvoerlegging op onroerende zaken
Titel 3.4 - Van middelen tot bewaring van zijn recht