LOADING  

Belasting- en invorderingsrenteFiscaal
Algemene wet inzake rijksbelastingen
Invorderingswet

Aansprakelijkheid erfgenamen voor erfbelasting (art. 46 Inv.)

Aansprakelijkheid erfgenamen voor erfbelasting

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Executeur, Belasting- en invorderingsrente Mail a friend
Bijgewerkt tot 5 juli 2021
De Redactie

1 Algemeen

Erfbelasting en schenkbelasting wordt geheven bij de verkrijger (art. 36 SW). De belastingschuld die daarmee ontstaat is een schuld van de verkrijger zelf, de verkrijger is derhalve aansprakelijk voor deze belastingschuld. In art. 46 Inv. is een uitbreiding opgenomen wat betreft de aansprakelijkheid voor erfbelastingschulden of schenkbelastingschulden. Erfgenamen zijn ook aansprakelijk voor de door en bij het overlijden van de erflater door de legatarissen verschuldigde erfbelasting en voor door verkrijgers die buiten Nederland wonen verschuldigde erfbelasting (art. 46 lid 1 en 2 Inv.).
Een schenker is aansprakelijk voor de door de begiftigde verschuldigde schenkbelasting (art. 46 lid 3 Inv.).

Deze twee 'soorten' erfbelastingschulden zijn schulden van de nalatenschap in de zin van art. 4:7 lid 1 onder e BW. Dit betekent dat verhaal op de nalatenschap door de Belastingdienst mogelijk is. De vraag kan rijzen wie erfgenamen en legatarissen zijn zoals bedoeld in art. 46 lid 1 en 2 Inv. Deze begrippen worden ingevuld door Boek 4 BW. In de Successiewet 1956 wordt de verkrijging krachtens erfrecht uitgebreid, waardoor ook de verkrijging van een vergunning, aanspraak en rentevergoeding onder de reikwijdte van art. 46 Inv. valt (art. 1 lid 2 en 3 SW). In de literatuur bestaat discussie of het bepaalde in art. 46 Inv. betrekking ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.