LOADING  

Belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1)

Aangewezen periodieke uitkeringen en verstrekkingen (art. 3.101 Wet IB 2001)

Aangewezen periodieke uitkeringen en verstrekkingen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Echtscheiding, Samenwonen, Alimentatie, Belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1), Onderhoudsverplichtingen Mail a friend
Bijgewerkt tot 18 juli 2021
De redactie

1 Inleiding

Art. 3.100 Wet IB 2001 geeft een opsomming van de in box 1 belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen. Een categorie hiervan zijn de 'aangewezen periodieke uitkeringen en verstrekkingen'. Art. 3.101 Wet IB 2001 beschrijft welke uitkeringen en verstrekkingen als 'aangewezen periodieke uitkeringen en verstrekkingen' worden aangemerkt.
Dit zijn:

  • lid 1 onder a: uitkeringen/verstrekkingen die worden ontvangen op grond van een publiekrechtelijke regeling;
  • lid 1 onder b: uitkeringen/verstrekkingen gebaseerd op rechtstreeks uit het familierecht voortvloeiende verplichtingen;
  • lid 1 onder c: uitkeringen/verstrekkingen die in rechte vorderbaar zijn en niet de tegenwaarde vormen van een prestatie;
  • lid 1 onder d: uitkeringen/verstrekkingen die niet in rechte vorderbaar zijn en worden ontvangen van een rechtspersoon.

Met de term verstrekkingen worden uitkeringen in natura aangeduid.

2 Publiekrechtelijke uitkeringen/verstrekkingen

Belast zijn periodieke uitkeringen en verstrekkingen uit hoofde van een Nederlandse of buitenlandse publiekrechtelijke regeling. Dergelijke uitkeringen hebben een inkomensvervangend of inkomensaanvullend karakter en geven vrij besteedbaar inkomen. Hieronder vallen niet alleen sociale verzekeringsuitkeringen maar ook woningsubsidies en beurzen mits deze een periodiek karakter hebben. Tot deze categorie belastbare periodieke uitkeringen behoren de uitkeringen ingevolge de sociale verzekeringen zoals de AOW, Anw, WIA e.d. Art. 3.103 Wet IB 2001 bevat enkele uitbreidingen op het begrip publiekrechtelijke uitkering om de belastbaarheid ervan zeker te stellen. Een voorbeeld zijn uitkeringen uit vrijwillig verzekerde AOW/Anw-rechten. Bepaalde in art. ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.