LOADING  

Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

Waardering genotsrechten (art. 5.22 Wet IB 2001)

Waardering genotsrechten

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (box 3) Mail a friend
Bijgewerkt tot 31 maart 2021

1 Algemeen

Voor de waardering van genotsrechten in box geldt een bijzondere waarderingsregel in afwijking de hoofdregel in art. 5.19 Wet IB 2001 (art. 5.22 Wet IB 2001). Deze regeling is verder uitgewerkt in art. 18 en 19 Uitvoeringsbesluit IB 2001. Hierbij wordt rekening gehouden met het geslacht en de leeftijd van degene die het genot heeft. De jaarlijkse voordelen worden gesteld op 4% van de waarde van het onderliggende vermogensbestanddeel waarop het genotsrecht ziet, vermenigvuldigd met een factor. Het onderliggende vermogensbestanddeel wordt volgens de hoofdregel gewaardeerd naar de waarde in het economische verkeer (art. 5.19 lid 1 Wet IB 2001). Indien het een woning betreft, moet worden aangesloten bij de waarderingsregels van art. 5.20 Wet IB 2001.

2 Waardering blote eigendom

De bezitting waarop het genotsrecht is gevestigd (de blote eigendom), wordt gewaardeerd op het verschil tussen de waarde onbezwaard en de waarde van het genotsrecht (art. 5.22 lid 2 Wet IB 2001). Bij een schenking onder opschortende voorwaarde van het overlijden van de schenker heeft de begiftigde een renteloze vordering op de schenker en heeft de schenker het genotsrecht hiervan. De renteloze vordering moet daarom bij de begiftigde voor de rendementsgrondslag in box 3 worden gewaardeerd als een bezitting belast met een genotsrecht. Zie Rechtbank Gelderland 2 juli 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:2909...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.