LOADING  

Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2)Fiscaal
Inkomstenbelasting

Vervreemdingsvoordeel, overdrachtsprijs en verkrijgingsprijs (art. 4.19 - 4.24 Wet IB 2001)

Vervreemdingsvoordeel, overdrachtsprijs en verkrijgingsprijs

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) Mail a friend
Bijgewerkt tot 11 oktober 2021
De redactie

1 Omvang van vervreemdingsvoordelen

Naast de reguliere voordelen behoren tot het inkomen uit aanmerkelijk belang ook de vervreemdingsvoordelen (zie de toelichting op art. 4.12 Wet IB 2001). De omvang van deze vervreemdingsvoordelen wordt gesteld op de overdrachtsprijs verminderd met de verkrijgingsprijs. Als hoofdregel geldt dat als slechts een gedeelte van de in de aandelen of winstbewijzen besloten liggende rechten worden vervreemd, ook slechts een evenredig deel van de verkrijgingprijs in mindering wordt gebracht op de overdrachtsprijs (art. 4.19 lid 1 Wet IB 2001). 

Voorbeeld 1
De verkrijgingsprijs van alle aandelen van een BV bedraagt € 10.000. De aandeelhouder verkoopt een belang van 40% voor een zakelijke prijs van € 500.000. De verkrijgingsprijs van dit 40%-belang wordt gesteld op 40% van € 10.000 = € 4000. Het vervreemdingsvoordeel bedraagt dan € 500.000 - € 4.000 = € 496.000. De verkrijgingsprijs van het overgebleven 60% belang bedraagt € 6000. De koper van het 40%-belang heeft een verkrijgingsprijs van € 500.000. 

Voorbeeld 2
Op aandelen met een verkrijgingsprijs van € 100.000 en met een waarde in het economische verkeer van € 500.000 wordt een recht van vruchtgebruik gevestigd met een waarde van € 200.000 waardoor de bloot eigendom nog een waarde heeft van € 300.000. Omdat de vestiging van het recht ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.