LOADING  

Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2)Fiscaal
Inkomstenbelasting

Soortaandelen (art. 4.7 Wet IB 2001)

Soortaandelen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2), Soorten aandelen Mail a friend
Bijgewerkt tot 15 oktober 2022
De redactie

1 Soort-aanmerkelijk-belang

In welke gevallen sprake is van een aanmerkelijk belang, wordt in eerste instantie bepaald door art. 4.6 Wet IB 2001. Indien op grond van art. 4.6 Wet IB 2001 geen aanmerkelijk belang bestaat, kan de soortbenadering van art. 4.7 Wet IB 2001 ervoor zorgen dat toch sprake is van een aanmerkelijk belang, ook al heeft de belastingplichtige minder dan 5% van het totaal geplaatste kapitaal of koopopties op minder dan 5% van het totaal geplaatste aandelenkapitaal. Op grond van de soortbenadering bestaat een aanmerkelijk belang ingeval de belastingplichtige een belang van 5% van het geplaatste kapitaal van een bepaalde soort aandelen heeft, dan wel een optierecht heeft om aandelen van een soort te verwerven tot ten minste 5% van het in die soort geplaatste kapitaal.
Het aandelenbelang of het koopoptierecht moet door de belastingplichtige, al dan niet tezamen met zijn partner, direct of indirect worden gehouden.

2 Soortaandelen

Als de aan aandelen verbonden rechten identiek zijn, is geen sprake van een aparte soort aandelen volgens de parlementaire geschiedenis. Pas als de aan de aandelen verbonden rechten verschillen, is sprake van een soort. Er is sprake van soortaandelen indien de aandelen in de vennootschap op enigerlei wijze van elkaar verschillen en daardoor niet dooreen leverbaar ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.