LOADING  

Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2)Fiscaal
Inkomstenbelasting

Doorschuifregeling bij overgang krachtens huwelijksvermogensrecht (art. 4.39 Wet IB 2001)

Doorschuifregeling bij overgang krachtens huwelijksvermogensrecht

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Huwelijkse voorwaarden, Gemeenschap van goederen, Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2), Doorschuifregelingen Mail a friend
Bijgewerkt tot 11 november 2021

1 Doorschuiven verkrijgingsprijs bij overgang krachtens huwelijksvermogensrecht 

Is bij een overgang krachtens huwelijksvermogensrecht (bij huwen in algehele gemeenschap van goederen, wijziging van huwelijkse voorwaarden staande het huwelijk waarbij ab-aandelen tot een algehele of beperkte gemeenschap gaan behoren of wanneer door het huwelijk ab-aandelen tot een beperkte huwelijksgemeenschap gaan behoren) de doorschuiffaciliteit van art. 4.17 Wet IB 2001 van rechtswege van toepassing omdat aan alle voorwaarden wordt voldaan (zie de toelichting op Doorschuifregeling bij overgang krachtens huwelijksvermogensrecht en verdeling huwelijksgemeenschap), dan wordt er niet over het naar de echtgenoot verschoven ab-belang (meestal 50%) afgerekend. Als verkrijgingsprijs van de echtgenoot naar wie het ab-belang is verschoven geldt de verkrijgingsprijs die gold voor de echtgenoot van wiens zijde het ab-belang in de gemeenschap is gevallen (art. 4.39 lid 1 Wet IB 2001). 

Voorbeeld
X bezit 100 ab-aandelen met een verkrijgingsprijs van € 10.000 en een waarde ten tijde van het huwelijk van € 50.000. X huwt met Y waarbij in huwelijkse voorwaarden is bepaald dat de ab-aandelen tot een algehele of beperkte huwelijksgemeenschap gaan behoren. Y voldoet aan de voorwaarden voor toepassing van de doorschuiffaciliteit van art. 4.17 Wet IB 2001. Door het huwelijk worden X en Y elk ab-houder van 50 aandelen met een verkrijgingsprijs van ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.