LOADING  

Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2)Fiscaal
Inkomstenbelasting

Uitzondering bij overgang krachtens huwelijksvermogensrecht en verdeling huwelijksgemeenschap (art. 4.17 Wet IB 2001)

Uitzondering bij overgang krachtens huwelijksvermogensrecht en verdeling huwelijksgemeenschap

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Echtscheiding, Huwelijkse voorwaarden, Afwikkeling en vereffening nalatenschap, Gemeenschap van goederen, Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) Mail a friend
Bijgewerkt tot 17 november 2021
De redactie

1 Doorschuifregeling bij overgang krachtens huwelijksvermogensrecht en verdeling huwelijksgemeenschap

Voor de heffing van inkomstenbelasting wordt de overgang onder algemene titel van tot een aanmerkelijk belang behorende aandelen (en winstbewijzen) aangemerkt als een fictieve vervreemding (art. 4.16 lid 1 onder e Wet IB 2001). Van overgang onder algemene titel is bijvoorbeeld sprake bij boedelmenging wegens het huwen in algehele of beperkte gemeenschap van goederen. Zonder nadere regeling zou moeten worden afgerekend over de helft van het aandelenpakket als een aanmerkelijkbelanghouder op deze wijze in het huwelijk treedt. Hetzelfde geldt bij de verdeling van de huwelijksgemeenschap waarbij het aanmerkelijkbelangvermogen niet conform de gerechtheid in de huwelijksgemeenschap (meestel 50/50) wordt verdeeld, bijvoorbeeld wanneer een van beide het volledige aanmerkelijkbelangvermogen krijgt toegedeeld. Er is dan sprake van een scheve verdeling waarbij de onderbedeelde in de mate waarin deze is onderbedeeld, diens aanmerkelijk belang geheel of deels vervreemdt aan de overbedeelde. Afrekenen in beide situaties heeft de wetgever niet wenselijk geacht.

De wet kent daarom voor de overgang krachtens huwelijksvermogensrecht alsmede voor de (scheve) verdeling van een huwelijksgemeenschap binnen twee jaren na de ontbinding van de huwelijksgemeenschap anders dan door overlijden een doorschuifregeling. Onder voorwaarden wordt de overgang krachtens huwelijksvermogensrecht of verdeling van de huwelijksgemeenschap toch niet als een vervreemding aangemerkt (art. 4.17 Wet IB 2001). ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.