LOADING  

Appartementsrechten (splitsing)

Civiel
Boek 5 - Zakelijke rechten
Titel 9.1 - Algemene bepalingen
Titel 9.4 - Wijziging van de akte van splitsing en opheffing van de splitsing


Fiscaal
Overdrachtsbelasting

In dit kennisdossier vindt u de toelichtingen die verband houden met het thema Splitsing in appartementsrechten.

In dit overzicht staan toelichtingen op de civiele en fiscale artikelen die behoren bij dit thema. Daarnaast kunnen ook de volgende documenten en verwijzingen van belang zijn: