LOADING  

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Civiel
Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme)
Titel 2.2 - Algemene Verordening Gegevensbescherming
Toezicht en compliance
Titel 0 - Toezicht en compliance