LOADING  

Algemene vergadering

Statutenwijziging NV (art. 2:121 - 2:127 BW)

Statutenwijziging NV

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Algemene vergadering, Naamloze vennootschap Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 maart 2020
mr. T.F.H. Reijnen

Algemeen

De besluitvorming rondom een statutenwijziging kent bijzondere procedures. Dit houdt verband met de grote gevolgen die het kan hebben voor de organen van de vennootschap en derden. De bevoegdheid tot het wijzigen van statuten is toebedeeld aan de algemene vergadering (art. 2:121 lid 1 BW). De algemene vergadering doet dit door middel van het nemen van een besluit tot statutenwijziging. De bevoegdheid tot het wijzigen van een statutaire bepaling kan zijn beperkt of uitgesloten (art. 2:221 leden 2 en 3 BW). In dat geval kan wijziging slechts met inachtneming van de beperking respectievelijk een met algemene stemmen genomen besluiten in een vergadering waarin het algehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. Een bijzonder geval is het wijzigen van de statuten van de NV die in faillissement verkeert: dit kan alleen met toestemming van de curator (art. 2:127 BW). Dit is ter bescherming van de belangen van de crediteuren.

Nadat het besluit is genomen, wordt van de statutenwijziging een notariĆ«le akte opgemaakt (art. 2:124 BW). Het bestuur is bevoegd de notariele akte te doen verlijden, ook al is het bestuur daartoe niet door de algemene vergadering gemachtigd. Het bestuur van de vennootschap is vervolgens verplicht binnen acht dagen een afschrift van de statutenwijziging tezamen met ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.