LOADING  

Algemene vergadering

Besluitvorming bij BV (art. 2:227 tot en met 2:228 BW en 2:238 BW)

Besluitvorming bij BV

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Algemene vergadering, COVID-19, Besloten vennootschap Mail a friend
Bijgewerkt tot 8 december 2022
mr. T.F.H. Reijnen

1 Algemeen

In beginsel worden besluiten genomen in een vergadering. Iedere aandeelhouder is bevoegd deze bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen (art. 2:227 lid 2 BW). De eerste twee bevoegdheden worden ook wel genoemd de rechten van andere vergadergerechtigden. Het bijwonen van de vergadering kan zowel in persoon als schriftelijk. Het schriftelijk bijwonen geschiedt middels een volmacht. De statuten kunnen deze bevoegdheid in bepaalde mate beperken, maar nooit uitsluiten (art. 2:227 lid 5 BW). Het bestuur en de raad van commissarissen hebben een raadgevende stem (art. 2:227 lid 7 BW). Verder worden aantekeningen van de genomen besluiten gehouden ten kantore van de vennootschap (art. 2:230 lid 4 BW). Doorgaans bevatten de statuten ook een regeling aangaande het houden van de opgemaakte notulen.

Wat betreft het stemrecht is de hoofdregel dat iedere aandeelhouder ten minste één stem heeft (art. 2:228 lid 1 BW). Dit stemrecht is qua omvang afhankelijk van het aantal aandelen (art. 2:228 lid 2 BW) of de nominale waarde van de aandelen (art. 2:228 lid 3 BW). Afwijken van de hoofdregel is mogelijk (art. 2:228 lid 4 BW). De statuten kunnen daarnaast inhouden dat het stemrecht niet kan worden uitgeoefend zolang de aandeelhouder niet ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.