LOADING  

Algemene vergadering

Benoeming bestuur bij BV (art. 2:242 - 2:243 BW)

Benoeming bestuur bij BV

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Algemene vergadering, Besloten vennootschap Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 december 2021
De redactie

1 Benoeming van bestuurders bij oprichting

Art. 2:242 BW regelt de benoeming van bestuurders van de besloten vennootschap. De eerste bestuurders worden benoemd bij de akte van oprichting. Nadien worden de bestuurders benoemd door het bevoegde orgaan. Als een bestuurder ook deelneemt in het kapitaal, zal hij ook de akte van oprichting dienen te ondertekenen en wordt hij ook partij bij de akte. Als de eerste bestuurders niet worden benoemd bij de akte van oprichting, is dat geen oprichtingsgebrek maar zal de benoeming door het bevoegde orgaan moeten plaatsvinden.

2 Benoeming bestuurders na oprichting

De latere benoeming van bestuurders van een BV vindt op grond van art. 2:242 BW plaats door de algemene vergadering van aandeelhouders. In afwijking hiervan kunnen de statuten ook bepalen dat de latere benoeming plaatsvindt door de vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort of een aanduiding. Het is mogelijk dat per soort aandeel een bestuurder wordt benoemd. Voor deze afwijkende benoemingsprocedure is wel vereist dat iedere aandeelhouder met stemrecht kan deelnemen aan de besluitvorming voor de benoeming van minstens één bestuurder. Deze afwijkende statutaire bepaling inzake de benoeming van bestuurders kan gevolgen hebben voor de zeggenschap van de aandeelhouders. Om die reden is art. 2:228 lid 4 BW bij deze procedure van ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.