LOADING  

Afwikkeling en vereffening nalatenschap

Civiel
Boek 3 - Vermogensrecht
Titel 7.1 - Algemene bepalingen Titel 7.2 - Enige bijzondere gemeenschappen Boek 4 - Erfrecht
Titel 2 - Erfopvolging bij versterf Titel 3.1 - Wettelijke verdeling en wilsrechten Titel 4.1 - Uiterste wilsbeschikkingen in het algemeen Titel 5.1 - Erfstellingen Titel 5.2 - Legaten Titel 5.3 - Testamentaire lasten Titel 5.4 - Stichtingen opgericht bij uiterste wil Titel 5.5 - Makingen onder tijdsbepaling en onder voorwaarde Titel 5.7 - Testamentair bewind Titel 6.1 - Algemene bepalingen Titel 6.3 - Vereffening van de nalatenschap Titel 6.4 - Verdeling van de nalatenschap

Fiscaal
Inkomstenbelasting