LOADING  

Aansprakelijkheid voor belastingenFiscaal
Invorderingswet

Aansprakelijkheid van de notaris (art. 42 Inv.)

Aansprakelijkheid van de notaris

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Economische eigendomsoverdracht, Aansprakelijkheid voor belastingen, Hoofdelijke aansprakelijkheid Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2021
De redactie

1 Inleiding

Overdrachtsbelasting wordt geheven ter zake van de verkrijging van binnen Nederland gelegen onroerende zaken of van daarop gevestigde zakelijke rechten (art. 2 lid 1 WBR). De belasting wordt geheven van de verkrijger en wordt berekend over de waarde van de onroerende zaak (de waarde is ten minste gelijk aan de tegenprestatie). Zoals voor de meeste belastingen, is de belastingplichtige degene die draagplichtig is voor de overdrachtsbelasting. In art. 42 lid 1 Inv. is de mogelijkheid opgenomen om de notaris die de leveringsakte heeft opgemaakt aansprakelijk te stellen voor niet betaalde overdrachtsbelasting.

2 Wijze van heffing overdrachtsbelasting

De wijze waarop overdrachtsbelasting wordt geheven is vastgelegd in art. 16, 17 en 18 WBR. Overdrachtsbelasting wordt geheven van de verkrijger van de onroerende zaken of daarmee gelijkgestelde rechten en moet op aangifte worden voldaan. Bij ministeriële regeling zijn regels vastgesteld die bepalen dat als van de verkrijging een notariële akte is opgemaakt, de overdrachtsbelasting wordt voldaan ter gelegenheid van de aanbieding van die akte ter registratie. Daarmee is het doen van aangifte onderdeel van het registratieproces van de notariële akte. De wijze waarop dit plaatsvindt, is uitgewerkt in art. 4 UR Registratiewet en art. 21a UR AWR. Zie hierover uitgebreider de toelichting op ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.