LOADING  

UBO-register

Civiel
Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme)
Titel 1.7 - UBO-register
Titel 3.2 - Praktische tools - Procedure cliƫntenonderzoek
Titel 3.4 - Praktische tools - UBO-register


In dit kennisdossier vindt u diverse fiscale en/of civiele toelichtingen die verband houden met het thema UBO-register.
Daarnaast kunnen ook de volgende documenten en verwijzingen van belang zijn: